Rekrutacja

Terminy Rekrutacji:

a. styczeń 2016 – dla uczniów III klasy TAK i TŻiUG (wyjazd w czerwcu i sierpniu 2016 r.);
b. maj 2016 – dla uczniów II klasy TAK (wyjazd we wrześniu 2016 r.);
c. czerwiec 2016 – dla uczniów II klas TW (wyjazd w październiku 2016 r.).

Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie  powinien złożyć następujące dokumenty:

 

Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:

  • jest uczniem II lub III klasy o specjalności : Technik Weterynarii (TW), Technik Architektury Krajobrazu (TAK) lub Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (TŻiUG);
  • posiada pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t zachowania i zaangażowania w życie szkoły (Uczniowie z nieodpowiednią lub naganną oceną z zachowania nie będą kwalifikowani do udziału w projekcie);
  • posiada rekomendację nauczyciela języka angielskiego potwierdzającą znajomość języka na poziomie co najmniej A2 (dotyczy uczniów TAK i TŻiUG);
  • posiada rekomendację nauczyciela języka niemieckiego potwierdzającą znajomość języka na poziomie co najmniej A2 (dotyczy uczniów TW);
  • posiada ważny paszport co najmniej na kolejny rok kalendarzowy lub dowód osobisty.

Komisja po zsumowaniu wyników utworzy listę uczestników obejmującą 66 osób o najwyższej liczbie przyznanych punktów. Kolejne osoby będą tworzyć listę rezerwową.

Do pobrania:

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »