Strona główna » Projekty » Małopolska w Europie – kursy językowe i komputerowe dla pracujących osób dorosłych

Małopolska w Europie – kursy językowe i komputerowe dla pracujących osób dorosłych

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw         

Celem projektu było:

  • zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej
  • podniesienie i dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności osób zamieszkałych na terenie Małopolski

Projekt skierowany był do osób dorosłych pracujących lub zamieszkałych na terenie Małopolski, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.

Okres realizacji: 01.11.2008 – 30.04.2010

Cele zrealizowane były przez organizację dwóch edycji kursów komputerowych (e-Biznes) oraz dwóch edycji kursów językowych (Angielski dla Biznesu) – po 96 godzin każdy.

Projekt w 10% finansowany ze środków własnych uczestników, w 90% dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Kurs kończył się egzaminem wewnętrznym po zdaniu którego uczestnicy otrzymali międzynarodowe certyfikaty (ECDL, e-Citizen, kartę EKUK).

 

Idź do strony projektu »

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »