Troskliwi rodzice wracają do pracy – program stworzenia 5 żłobków w Małopolsce

Projekt „Troskliwi rodzice wracają do pracy – program stworzenia 5 żłobków w Małopolsce” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Celem projektu jest:

  • umożliwienie rodzicom powrotu do pracy po przerwie, spowodowanej opieką nad dzieckiem,
  • wzrost upowszechnienia opieki żłobkowej.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego.
Okres realizacji: 01.06.2013 – 31.12.2014

W ramach projektu opieką żłobkową objęte są dzieci w pięciu placówkach na terenie Małopolski:
w Rybnej (partner w projekcie), Nowym Sączu, Tarnowie i Krakowie (dwa żłobki).
Koszt miesięczny pobytu dziecka w żłobku wynosi 360 zł.
Organizatorzy nie pobierają żadnych dodatkowych opłat.

Koszty:

  • wyżywienia,
  • zajęć dodatkowych,
  • opieki logopedycznej,
  • materiałów plastycznych,
  • ubezpieczenia
  • i wiele innych…

pokrywane są ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Idź do strony projektu »

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami