Erasmus+ - Edycja 2

Projekt nr 2015-1-PL01-KA102-016075pn.
Już czas na staż - realizacja zagranicznych staży zawodowych w europejskich organizacjach i przedsiębiorstwach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry w programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)

Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej uczestników projektu poprzez:

  • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
  • zdobycie doświadczenia praktycznego w branży weterynaryjnej, rolniczej lub gastronomicznej oraz nowych umiejętności potwierdzonych certyfikatem,
  • zachęcenie do otwartości i współpracy,
  • uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe,
  • podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie w zakresie słownictwa specjalistycznego.

Podstawowe informacje o projekcie:

Okres realizacji projektu: 01.06.2015 -31.05.2017

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do uczniów klas w zawodach:
1. Technik Weterynarii (TW) – 18 uczniów;
2. Technik Architektury Krajobrazu (TAK) – 12 uczniów;
3. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (TŻiUG) – 24 uczniów.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami