Strona główna » Projekty » Kluczowe kompetencje małopolskich pracowników po 45 roku życia

Kluczowe kompetencje małopolskich pracowników po 45 roku życia

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu było:

  • zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej
  • podniesienie i dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych zamieszkałych lub pracujących w Małopolsce.

Projekt skierowany do osób po 45 roku życia, z wykształceniem co najwyżej średnim, które z własnej inicjatywy chciały zdobyć lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe, zwłaszcza w kontekście zwiększenia możliwości utrzymania przez nich dotychczasowego zatrudnienia lub znalezienia nowej pracy.

Okres realizacji: 01.05.2008 – 30.06.2009

Cele realizowane były przez organizację kursów komputerowych „e-Biznes” opracowanych na podstawie programu szkoleniowego ECDL, zatwierdzonego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz interdyscyplinarnych warsztatów językowych „Angielski dla Biznesu”.
Kurs komputerowy kończył się egzaminem po zdaniu którego uczestnicy otrzymywali certyfikaty (ECDL), kurs języka angielskiego kończył się egzaminem i wydaniem świadectwa ukończenia szkolenia.

 

Idź do strony projektu »

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »