Erasmus + - edycja 5

Projekt nr 2019-1-PL01-KA102-064574
"Bliżej Europy - staże zawodowe w europejskich przedsiębiorstwach"
Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolania zawodowe

Relizator projektu: Małopolskie Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, w konsorcjum z Zespołem Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu (ZS Nr 3), Zespołem Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu (ZSE) oraz z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Suskiego w Nowym Targu (ZSCKR)

 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie mobilności zawodwej Uczestników poprzez::

 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
 • zdobycie doświadczenia praktycznego,
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych i mobilnych,
 • zachęcenie do otwartości i współpracy,
 • uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe,
 • podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie w zakresie słownictwa specjalistycznego.

 

Termin realizacji Projektu: 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

W ramach Projektu organizowane są 4-tygodniowe praktyki zawodowe w greckich lub portugalskich przedsiębiorstwach.

 

Terminy realizacji praktyk*: 

 • 2.03.-27.03.2020 – ZS Nr 3 w Nowym Sączu,
 • 04.05.-29.05.2020 – ZSE w Nowym Sączu,
 • 11.05.-05.06.2020 – ZS CKR w Nowym Targu.

* Planowane terminy mogą ulec zmianom w zależności od dostępnych połączeń lotniczych lub z innych ważnych przyczyn.

 

REKRUTACJA: Rekrutacja prowadzona będzie przez Zespół Rekrutacyjny złożony z 2 przedstawicieli każdej ze szkół biorących udział w projekcie (rekrutacja prowadzona osobno dla każdej szkoły) oraz przedstawiciela realizatora projektu, w terminie od 09 do 23 stycznia 2020 r.

Regulamin rekrutacji - pobierz

 

Zajęcia przygotowawcze w Projekcie:

 • Przygotowanie pedagogiczne i BHP: 3 godziny dydaktyczne;
 • Przygotowanie kulturowe: 6 godzin dydaktycznych;
 • Przygotowanie językowe (j. portugalski lub grecki, w zależności od kraju mobilności): 20 godzin dydaktycznych;
 • Przygotowanie językowe (j. angielski lub niemiecki, w zależności od języka wiodącego mobilności): 20 godzin dydaktycznych.

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami