Zamówienia

Data publikacji: 12-11-2015

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA/PARTNERÓW
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego nr POWER.05.04.00-IP.05-00-002/15

Szczegóły znajdują się w załączniku - [ pobierz plik ]

 

Data publikacji: 09-01-2015

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
NR 2/01.05.00/2015 z dnia 09.01.2015 r.

Szanowni Państwo,

Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla 16 dzieci w placówce żłobkowej w Tarnowie, os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 10c  w ramach projektu „Troskliwi rodzice wracają do pracy – program stworzenia 5 żłobków w Małopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Szczegóły znajdują się w załączniku - [ pobierz plik ]

 

Data publikacji: 08-01-2015

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
NR 1/01.05.00/2015 z dnia 08.01.2015 r.

Szanowni Państwo,

Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla 16 dzieci w placówce żłobkowej w Nowym Sączu, ul. Łokietka 7  w ramach projektu „Troskliwi rodzice wracają do pracy – program stworzenia 5 żłobków w Małopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Szczegóły znajdują się w załączniku - [ pobierz plik ]

 

Data publikacji 08.04.2014 r.

DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA 5 PLACÓW ZABAW W SIECI ŻŁOBKÓW LOKOMOTYWA I MAŁA AKADEMIA

Małopolskie Centrum Edukacji oraz Mała Akademia Przedszkole Językowo-Artystyczne Grażyna Piotrowska zaprasza do składania ofert na wyposażenie placów zabaw przy 5 żłobkach w ramach projektu „Troskliwi rodzice wracają do pracy – program stworzenia 5 żłobków w Małopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach działania 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Termin składania ofert mija 23 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00

Szczegóły zapytania oraz specyfikacja placów zabaw znajduje się w załączniku -  [ pobierz plik ]

 

Data publikacji 05.11.2013 r.

Szanowni Państwo,
Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla 16 dzieci w placówce żłobkowej w Tarnowie, os. Legionów im. H. Dąbrowskiego 10c  w ramach projektu „Troskliwi rodzice wracają do pracy – program stworzenia 5 żłobków w Małopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Szczegóły oferty - [ pobierz plik ]

 

Data publikacji: 03.10.2013 r.

Szanowni Państwo,
Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla 16 dzieci w placówce żłobkowej w Nowym Sączu, ul. Łokietka 7 w ramach projektu „Troskliwi rodzice wracają do pracy – program stworzenia 5 żłobków w Małopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Szczegóły oferty - [ pobierz plik ]

 

Data publikacji: 27.09.2013

W związku z pojawieniem się możliwości wydłużenia okresy realizacji na montaż wyposażenia w placówkach żłobkowych informujemy, że ostateczny termin na realizacje usługi (montaż mebli) upływa:

- 09.10.2013 r. – dla lokalu w Krakowie, ul. Glogera 5
- 16.10.2013 r. – dla lokalu w Krakowie, ul. Radzikowskiego 47c
- 18.10.2013 r. – dla lokali w Tarnowie i Nowym Sączu.

Jednocześnie przesunięty zostaje również termin na składanie ofert, które należy złożyć do 04.10.2013 r. do godz. 16.00

Pozostałe zapisy Specyfikacji nr NR 5/01.05.00/2013 z dnia 17.09.2013 r., a zwłaszcza załączniki nr 1, 2, 3 i 4 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) nie uległy zmianie.

Plik do ściągnięcia - aktualizacja [ pobierz plik ]

 

Data publikacji: 25.09.2013 r.

Szanowni Państwo,
Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na Usługi w zakresie adaptacji pomieszczeń lokalu w Nowym Sączu, ul. Łokietka 7, przeznaczonego na żłobek, w ramach projektu „Troskliwi rodzice wracają do pracy – program stworzenia 5 żłobków w Małopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Do pobrania:

Data publikacji: 17.09.2013 r.

W związku z koniecznością wprowadzenia modyfikacji w treści zapytania ofertowego/specyfikacji zamówienia nr 5/01.05.00/2013 z dnia 07.09.2013 roku stanowiącego zaproszenie do składnia ofert na usługę wyposażenia dwóch placówek żłobkowych w Krakowie w ramach projektu "Troskliwi rodzice wracają do pracy - program stworzenia 5 żłobków w Małopolsce" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, w zakresie zwiększenia zamówienia o 2 kolejne lokale zamówienia, opisu warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków i terminu składania ofert określonych w w/w zapytaniu ofertowym niniejszym informujemy, iż automatycznemu przedłużeniu ulega termin składnia ofert.
Ostateczny termin do składania ofert zostaje wydłużony o 10 dni, w związku z czym upływa dnia 2 października 2013 r. o godz. 10.00. Informacja o w/w modyfikacji została przekazana podmiotom, do których wysłano uprzednie zapytanie ofertowe, a ponadto zmodyfikowane w w/w zakresie zapytanie ofertowe oraz załączniki zostały upublicznione w sposób odpowiadający uprzedniemu sposobowi upublicznienia.

Do pobrania:

Data publikacji 07.09.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
NR 5/01.05.00/2013 z dnia 07.09.2013 r.


Szanowni Państwo,
Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na usługę wyposażenia 2 placówek żłobkowych w Krakowie (ul. Glogera 5 oraz ul. Radzikowskiego 47c) w ramach projektu „Troskliwi rodzice wracają do pracy – program stworzenia 5 żłobków w Małopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach:

 

Data publikacji: 06.09.2013

Szanowni Państwo,

Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla 24 dzieci w placówce żłobkowej w Krakowie, na ul. Glogera 5 oraz dla 24 dzieci w placówce żłobkowej w Krakowie, na ul. Radzikowskiego 47c. w ramach projektu „Troskliwi rodzice wracają do pracy – program stworzenia 5 żłobków w Małopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku: pobierz plik

 

Data publikacji: 12.08.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE - CATERING W ŻŁOBKU W RYBNEJ

Szanowni Państwo,

Mała Akademia - Przedszkole Językowo-Artystyczne Grażyna Piotrowska zapraszają do składania ofert w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla 16 dzieci w placówce żłobkowej w Rybnej, adres: Rybna 848, 32-061 Rybna, w ramach projektu "Troskliwi rodzice wracają do pracy - program stworzenia 5 żłobków w Małopolsce", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku SPECYFIKACJA_catering_Rybna (do pobrania tutaj)

Termin składania ofert upływa 28 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00.

 

Data publikacji: 09.08.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE - MODERNIZACJA LOKALI POD ŻŁOBKI

Szanowni Państwo,

Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na Usługi w
zakresie adaptacji pomieszczeń w związku z utworzeniem żłobków zgodne z
obowiązującymi przepisami prawnymi w 4 placówkach:

Kraków, ul. Radzikowskiego 47 (ok. 240 m2)
Kraków, ul. Glogera 5 (ok. 320 m2)
Tarnów, ul. Boryczki 6 (ok. 147 m2)
Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 27 (ok. 130 m2)

w ramach projektu „Troskliwi rodzice wracają do pracy – program stworzenia 5
żłobków w Małopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach działania 5.1
Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Specyfikacja zamówienia - plik pdf [pobierz]

 

Data publikacji: 08.08.2013
PRZETARG NA WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA W RYBNEJ

Szanowni Państwo,

Małopolskie Centrum Edukacji i Mała Akademia – Przedszkole Językowo-Artystyczne Grażyna Piotrowska zaprasza do składania ofert na usługę wyposażenia placówki żłobkowej w miejscowości Rybna (Gmina Czernichów) w ramach projektu „Troskliwi rodzice wracają do pracy – program stworzenia 5 żłobków w Małopolsce”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki), w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Termin składania ofert oraz szczegóły:

 

Data publikacji: 22.07.2012
ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu 5 lokali na potrzebę założenia 5 żłobków w ramach projektu „Troskliwi rodzice wracają do pracy – program stworzenia 5 żłobków w Małopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w ramach działania 5.1 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
Szczegółowy opis wymagań i kryteriów oceny – plik pdf, plik word (do pobrania)
Termin składania ofert mija 6 sierpnia 2013 r. o godz. 15.

OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY:
Krzysztof Wojdyło
e-mail: krzysztofwojdylo@malopolska.edu.pl
Tel. : 18 26 76 894

Do pobrania:
Specyfikacja zamówienia - plik pdf [pobierz]
Specyfikacja zamówienia - plik doc [pobierz]

 

Data publikacji: 18.09.2012
ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
NR 1/GRAFIKA/2012 z dnia 18.09.2012 r.

Szanowni Państwo,
Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów komputerowych w ramach kursu „Grafika komputerowa”, realizowanych w ramach projektu „Małopolska on-line – podniesienie kwalifikacji IT osób pracujących z wybranych powiatów Małopolski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1.1 POKL.

Do pobrania: Specyfikacja zamówienia [pobierz]

 

Data publikacji: 18.09.2012
ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
NR 1WWW/2012 z dnia 18.09.2012 r.


Szanowni Państwo,
Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów komputerowych w ramach kursu „ECDL Web Starter / Web Editing”, realizowanych w ramach projektu „Małopolska on-line – podniesienie kwalifikacji IT osób pracujących z wybranych powiatów Małopolski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1.1 POKL.

Do pobrania: Specyfikacja zamówienia [pobierz]

 

Data publikacji: 12.09.2012
ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
NR 4/KOMP/2012 z dnia 12.09.2012 r.

Szanowni Państwo,

Małopolskie Centrum Edukacji zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem na potrzebę realizacji szkoleń w ramach projektu „Małopolska on-line – podniesienie kwalifikacji IT osób pracujących z wybranych powiatów Małopolski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1.1 POKL.

Informujemy, że oferty cząstkowe na wynajem sal lub catering można składać WYŁĄCZNIE na całość oferty, tj. NA WYNAJEM WSZYSTKICH SAL SZKOLENIWOYCH lub OBSŁUGĘ CATERINGOWĄ WSZYSTKICH ZAJĘĆ, WYMIENIONYCH W SPECYFIKACJI.

Szczegóły znajdują się w specyfikacji załączonej poniżej.

Do pobrania:

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami