Strona główna » Projekty » Akademia 50plus – szkolenia ICT i językowe dla osób po 50 roku życia

Akademia 50plus – szkolenia ICT i językowe dla osób po 50 roku życia

Projekt „Akademia 50plus – szkolenia ICT i językowe dla osób po 50 roku życia”
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Celem projektu jest:

  • organizacja szkoleń komputerowych
  • organizacja szkoleń z języka angielskiego

Projekt skierowany jest do osób, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, niezależnie od ich statusu na rynku pracy (tj. dla osób pracujących, bezrobotnych, niezatrudnionych, emerytów
i rencistów), które:

  • ukończyły 50 lat i nie ukończyły 64 roku życia,
  • zamieszkują tereny wiejskie lub miasta do 50 tys. mieszkańców,
  • chcą podnieść swoje kwalifikacje z obsługi komputera i znajomości języka angielskiego.

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2014
Okres organizacji szkoleń: 01.02.2014 – 31.12.2014

Szkolenie z obsługi komputera obejmuje 60 godzin zajęć dydaktycznych, szkolenie z języka angielskiego 120 godzin zajęć dydaktycznych.

Szkolenia kończą się egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują certyfikat, potwierdzający zdobyte kompetencje.
Całkowity koszt szkoleń jest pokrywany ze środków unijnych.

Idź do strony projektu »

Projekt „Komputer 50+ – ECDL Start dla seniorów z Opolszczyzny”
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Celem projektu jest:

  • organizacja szkoleń komputerowych.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, niezależnie od ich statusu na rynku pracy (tj. dla osób pracujących, bezrobotnych, niezatrudnionych, emerytów i rencistów), które:

  • ukończyły 50 lat i nie ukończyły 64 lat,
  • chcą podnieść swoje kwalifikacje z obsługi komputera.

Okres realizacji: 01.05.2013 – 31.10.2014
Okres organizacji szkoleń: 01.07.2013 – 30.09.2014

Szkolenie obejmuje 60 godzin dydaktycznych.

Szkolenie kończy się egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują certyfikat, potwierdzający zdobyte kompetencje.
Całkowity koszt szkoleń jest pokrywany ze środków unijnych.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby prowadzące własną działalność gospodarczą.

 

Idź do strony projektu »

 

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »