Erasmus+ - Edycja 3

Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-036429,
pt. „Z Małopolski do Europy - organizacja zagranicznych staży zawodowych w europejskich przedsiębiorstwach”
Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET) Erasmus +

Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej uczestników projektu poprzez:

 • podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
 • zdobycie doświadczenia praktycznego w branży weterynaryjnej, rolniczej lub gastronomicznej oraz nowych umiejętności potwierdzonych certyfikatem,
 • zachęcenie do otwartości i współpracy,
 • uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe,
 • podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym,
 • szczególnie w zakresie słownictwa specjalistycznego.

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 28.02.2019

Uczestnicy projektu - Projekt skierowany jest do uczniów klas w zawodach:

   1. Technik Weterynarii (TW) – 4 uczniów
   2. Technik Architektury Krajobrazu (TAK) – 7 uczniów
   3. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (TŻiUG) – 10 uczniów
   4. Technik Technologii Żywności (TTŻ) - 9 uczniów
   5. Technik Agrobiznesu (TA) - 6 uczniów
   6. Technik Turystyki Wiejskiej (TTW) - 8 uczniów

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami