Ratuję życie! – podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych z Małopolski

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Celem projektu było:

  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych z Małopolski
  • uzupełnienie kwalifikacji dla osób zatrudnionych poza miastem Kraków i przez to mającym utrudniony dostęp do kursów i szkoleń

Projekt skierowany do:

  • ratowników medycznych
  • pielęgniarek
  • położnych
  • dyspozytorów
  • lekarzy

zatrudnionych poza miastem Kraków.

Okres realizacji: 01.08.2011 – 31.07.2012

W ramach projektu organizowane były trzy kursy związane z ratownictwem medycznym: ILS, ALS, EPLS.
Certyfikowane przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji.

 

Idź do strony projektu »

 

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami