Akademia kompetencji kluczowych II

 

Informujemy, że Małopolskie Centrum Edukacji w dniu 03 kwietnia 2018 r. rozpoczyna rekrutację do Projektu POWR.02.10.00-00-7012/17 pn. "AKK II Akademia Kompetencji Kluczowych dla nauczycieli, trenerów i pracowników systemu wspomagania pracy szkoły" współfinansowanego z budżetu Państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i organizowanego przez organizatora w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER), oś Priorytetowa II" Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji", Działanie 2.10 "Wysoka jakość systemu o oświaty".

Uczestnicy Projektu (40 osób) pracować będą w 5 grupach 8 osobowych, z których każda specjalizować się będzie w innej kompetencji kluczowej. Uczestnicy zakwalifikowani do poszczególnych grup spotkają się 3 razy na zjazdach stacjonarnych w Nowym Targu. Poniżej przekazujemy Państwu najważniejsze informacje organizacyjne oraz tematykę szkolenia.  

ADRESAT: pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradcy metodyczni, trenerzy odpowiedzialni za wspomaganie szkół

 

TERMIN REKRUTACJI: 03.04.2018 do 30.04.2018

UWAGA! Rekrutacja przedłużona do 31 maja 2018 r. 

 

MIEJSCE SZKOLENIA: NOWY TARG - HOTEL CASA, ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 17, 34-400 NOWY TARG 

 

OBSZARY TEMATYCZNE:

  • Kompetencje kluczowe a najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego, określone w dokumentach polskiego prawa oświatowego i w zaleceniu Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006 roku
  • Analiza środowiska uczenia się z perspektywy wyzwań XXI wieku (społeczeństwo oparte na wiedzy, koncepcje związane z uczeniem się, etapy procesu uczenia się, poziomy taksonomiczne , wiedza o działaniu mózgu w procesie poznania)
  • Projektowanie procesu dydaktycznego poprzez dopasowanie metod i    sposobów  nauczania do  indywidualnych preferencji uczniów
  • Strategie uczenia się w kontekście kształtowania kompetencji kluczowych
  • Ocenianie kształtujące. Podstawy prawne stosowania oceniania kształtującego. Możliwości i rola oceniania kształtującego w kształtowaniu kompetencji kluczowych
  • Integracja wiedzy. Znaczenie integrowania wiedzy w odniesieniu do prawidłowości funkcjonowania mózgu. Sposoby i metody projektowania zajęć uwzględniające integrację wiedzy
  • Zarządzanie zmianą (definiowanie, czynniki warunkujące wprowadzenie zmiany, motywowanie – rola lidera, zarządzanie sytuacyjne wg. Herseya i Blancharda.
  • Podstawowe założenia kompleksowego wspomagania szkół. Rola ewaluacji w procesie wspomagania. Wymagania państwa wobec szkół i placówek
  • Wspomaganie szkoły w wybranym obszarze kompetencji. Rola sieci współpracy i samokształcenia w planowaniu i realizacji indywidualnego rozwoju nauczycieli

 

 

Poniżej galeria zdjęć z pierwszej edycji projektu:

Akademia Kompetencji Kluczowych I

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami