Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Cena katalogowa:  1800 zł/semestr
 CENY FIRST MINUTE
Termin zapisu Raty Cena za semestr Cena za 2 semestry
15.05. - 31.07.2024 r. 2 lub 4  1199 zł 2398 zł
01.08. - 31.08.2024 r. 2 lub 4 1400 zł 2800 zł
01.09. - 15.10.2024 r. 2 lub 4 1700 zł 3400 zł
15.10. - 20.10.2024 r. 2 lub 4 1800 zł 3600 zł
15.05. - 20.10.2024 r. 8 1800 zł 3600 zł
WPISOWE: 200 zł
 
 FORMA STUDIÓW: 100% online

Czas trwania: 2 semestry - rozpoczęcie: październik 2024

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Adresaci:

Studia z zakresu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy adresowane są do:
 • absolwentów studiów wyższych I stopnia lub  II stopnia oraz jednolitych magisterskich
 • osób planujących podjąć pracę w służbie bhp, pracowników firm świadczących usługi w zakresie BHP, kadry ośrodków szkoleniowych, nauczycieli i wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy
 • osób, które są zainteresowane prowadzeniem działalności gospodarczej w obszarze BHP
 • osób, które postanowiły specjalizować się w w/w problematyce
 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy – w tym w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, a także u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy.
Absolwent zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie przygotowany do podjęcia pracy i uzyska kwalifikacje do pracy na stanowisku:
 • starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w działach BHP w różnych przedsiębiorstwach, instytucjach i urzędach państwowych; podjęcia pracy, jako specjalista lub starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (po odbyciu odpowiednio przynajmniej jednego roku lub 3 lat stażu pracy w służbach BHP)
 • specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (pod warunkiem odbycia co najmniej jednego roku stażu pracy w służbie BHP)
 • starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (pod warunkiem odbycia co najmniej trzech lat stażu pracy w służbie BHP)
 • główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (po odbyciu 5 lat stażu pracy w służbie BHP)
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako specjalista ds. BHP
Absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej, efektywnej ekonomicznie i zorientowanej na potrzeby rynku własnej działalności, w zakresie poradnictwa i szkoleń BHP zgodnie z zasadami metodyki nauczania.

 

 Program:

 • Prawna ochrona pracy w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Szkolenia BHP - Metodyka nauczania i dydaktyka prowadzenia szkoleń w zakresie BHP
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Organizacja pracy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w zakładzie pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania BHP
 • Świadczenia związane z BHP
 • Funkcjonowanie systemu zarządzania bhp w praktyce
 • Wymagania BHP dla budynków i pomieszczeń
 • Ochrona przeciwpożarowa i środowiska naturalnego
 • Zagrożenia w środowisku pracy
 • Dokumentowanie systemu zarządzania BHP
 • Audyty BHP
 • Kompetencje interpersonalne pracownika służby bhp

Zapewniamy:

 • oszczędność czasu – studia dwusemestralne realizowane są w ciągu 9 miesięcy
 • dogodne terminy zajęć – zajęcia online odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 17.15
 • komfort studiowania – w ciągu semestru przewidziane są średnio 2 weekendy, w trakcie których wykłady online są prowadzone w czasie rzeczywistym, a z pozostałych materiałów szkoleniowych zamieszczonych na platformie można korzystać w dowolnym momencie
 • profesjonalną kadrę – nasi specjaliści to sprawdzeni praktycy, wykładowcy prestiżowych uczelni z całej Polski
 • kwalifikacje – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu na druku zgodnym z wytycznymi MEiN
 • wysoką jakość kształcenia – dzięki 20 lat doświadczenia w organizacji studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, staramy się zapewnić usługi edukacyjne na jak najwyższym poziomie
 • możliwość wyboru formy płatności – w przypadku studiów dwusemestralnych opłatę za studia można uiścić w 1, 2, 4 lub 8 ratach – bez dodatkowych kosztów
 • wsparcie techniczne – przed rozpoczęciem zajęć udostępniamy mini poradnik dot. obsługi naszej platformy e-learningowej, a w trakcie studiów staramy się służyć radą i wsparciem w przypadku ewentualnych problemów z obsługą platformy
 • funkcjonalność – zapewniamy możliwość studiowania z dowolnego miejsca na świecie, a także nie przewidujemy pracy i egzaminu końcowego 

Zapisy i informacje

Infolinia: 801 505 500 podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami