Rolnictwo

Cena katalogowa:  1800 zł/semestr
 CENY FIRST MINUTE
Termin zapisu Raty Cena za semestr Cena za 2 semestry
15.05. - 31.07.2024 r. 2 lub 4  1199 zł 2398 zł
01.08. - 31.08.2024 r. 2 lub 4 1400 zł 2800 zł
01.09. - 15.10.2024 r. 2 lub 4 1700 zł 3400 zł
15.10. - 20.10.2024 r. 2 lub 4 1800 zł 3600 zł
15.05. - 20.10.2024 r. 8 1800 zł 3600 zł
WPISOWE: 200 zł
 
 FORMA STUDIÓW: 100% online

Czas trwania: 2 semestry - rozpoczęcie: październik 2024

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Adresaci: 

Studia przeznaczone są dla absolwentów nierolniczych kierunków szkół wyższych (I lub II stopnia). Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109).
Studia podyplomowe są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą oraz Ustawą  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późń. zm). 
Absolwent studiów podyplomowych posiada również kwalifikacje niezbędne przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej oraz zakupie ziemi rolnej. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109), absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

 

 Program studiów:

 • Podstawy gleboznawstwa rolniczego
 • Ochrona roślin
 • Gospodarka nawozowa
 • Uprawa roli i roślin
 • Podstawy produkcji ogrodniczej
 • Technologie produkcji roślin rolniczych. Rolnictwo ekologiczne i precyzyjne
 • Łąkarstwo
 • Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolniczym i uprawa roślin energetycznych
 • Podstawy produkcji i obrotu materiałem siewnym
 • Podstawy kontroli fitosanitarnej
 • Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich
 • Zasady chowu zwierząt gospodarskich
 • Podstawy kontroli weterynaryjnej
 • Organizacja gospodarstw rolnych. Rolnictwo polskie XX i XXI wieku
 • Podstawy prawa i prawa rolnego
 • Rachunkowość gospodarstw rolnych
 • Funkcjonowanie rynków rolnych. Rynki rolne w UE
 • Kierunki rozwoju techniki rolniczej
 • Zarządzanie agrofirmą
 • Doradztwo rolnicze
 • Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Agroturystyka i alternatywne rodzaje działalności rolniczej oraz innej na obszarach wiejskich
 • Zajecia terenowe (20h praktyk w wybranym przez siebie gospodarstwie rolnym)

Zapewniamy:

 • oszczędność czasu – studia dwusemestralne realizowane są w ciągu 9 miesięcy
 • dogodne terminy zajęć – zajęcia online odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 17.15
 • komfort studiowania – w ciągu semestru przewidziane są średnio 2 weekendy, w trakcie których wykłady online są prowadzone w czasie rzeczywistym, a z pozostałych materiałów szkoleniowych zamieszczonych na platformie można korzystać w dowolnym momencie
 • profesjonalną kadrę – nasi specjaliści to sprawdzeni praktycy, wykładowcy prestiżowych uczelni z całej Polski
 • kwalifikacje – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu na druku zgodnym z wytycznymi MEiN
 • wysoką jakość kształcenia – dzięki 20 lat doświadczenia w organizacji studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, staramy się zapewnić usługi edukacyjne na jak najwyższym poziomie
 • możliwość wyboru formy płatności – w przypadku studiów dwusemestralnych opłatę za studia można uiścić w 1, 2, 4 lub 8 ratach
 • wsparcie techniczne – przed rozpoczęciem zajęć udostępniamy mini poradnik dot. obsługi naszej platformy e-learningowej, a w trakcie studiów staramy się służyć radą i wsparciem w przypadku ewentualnych problemów z obsługą platformy
 • funkcjonalność – zapewniamy możliwość studiowania z dowolnego miejsca na świecie, a także nie przewidujemy pracy i egzaminu końcowego 

 

 

 

Zapisy i informacje

Infolinia: 801 505 500 podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami