Zamówienia

Data publikacji: 29.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/SDZ/PIOTRKÓW+OPOLE na pełnienie funkcji Kierownika Kursu

 Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców pełnienia funkcji Kierownika Kursu w ramach kursów:

1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I/II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 1 edycja w Opolu w okresie październik – grudzień 2017 r.

2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 14 grudnia 2016 roku - 1 edycja w Piotrkowie Trybunalskim w okresie październik – grudzień 2017 r.

Zapytanie ofertowe Formularz zgłoszeniowy
Data publikacji: 29.09.2017 r.
Zapytanie ofertowe Nr 2/SDZ/PIOTRKÓW+OPOLE na usługi cateringowe

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe podczas realizacji kursów:

1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I/II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 1 edycja w Opolu w okresie październik – grudzień 2017 r.

2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 14 grudnia 2016 roku - 1 edycja w Piotrkowie Trybunalskim w okresie październik – grudzień 2017 r.

 Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy

Data publikacji: 29.09.2017 r.

 Zapytanie ofertowe Nr 3/SDZ/PIOTRKÓW+OPOLE na usługi wynajmu sali szkoleniowej

 Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi wynajmu sali szkoleniowej podczas realizacji kursów:

1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I/II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 1 edycja w Opolu w okresie październik – grudzień 2017 r

2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 14 grudnia 2016 roku - 1 edycja w Piotrkowie Trybunalskim w okresie październik – grudzień 2017 r.

 

Data publikacji: 31.08.2017 r. 

Zapytanie ofertowe NR 3/SDZ/WROCŁAW na usługi cateringowe

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe podczas realizacji kursów:
1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 1 edycja w okresie wrzesień – listopad 2017 r.
2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 14 grudnia 2016 roku - 1 edycja w okresie październik – grudzień 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 31.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe NR 2/SDZ/WROCŁAW na pełnienie funkcji Wykładowcy 

 Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców do pełnienia funkcji Wykładowcy w ramach kursu Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 1 edycja w okresie wrzesień – listopad 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 31.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe NR 1/SDZ/WROCŁAW na pełnienie usług kierownika kursu 

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców pełnienia funkcji Kierownika Kursu w ramach kursów:
1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 1 edycja w okresie wrzesień – listopad 2017 r. 
2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 14 grudnia 2016 roku - 1 edycja w okresie październik – grudzień 2017 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji 21.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe Nr 13/SDZ/MAŁOPOLSKA na usługi ubezpieczenia

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi ubezpieczenia uczestników podczas odbywania staży w ramach kursów:
 
 1)      Specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPIP z dnia 19 czerwca 2013 roku – 3 edycje w okresie marzec – listopad 2017 r.;
2)      Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 edycja w okresie kwiecień – wrzesień 2017 r.;
3)      Specjalistycznego Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 r. – 2 edycje w okresie maj – grudzień 2017 r.;
4)      Specjalistycznego Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 205 roku – 1 edycja w okresie wrzesień – listopad 2017 r.
 
Data publikacji 21.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe Nr 12/SDZ/MAŁOPOLSKA na pełnienie funkcji Opiekuna stażu

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców pełnienia funkcji Opiekuna stażu w ramach kursów:

 1)      Specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPIP z dnia 19 czerwca 2013 roku – 3 edycje w okresie marzec – listopad 2017 r.;

2)      Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 edycja w okresie kwiecień – wrzesień 2017 r.;

3)      Specjalistycznego Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 r. – 2 edycje w okresie maj – grudzień 2017 r.;

4)      Specjalistycznego Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 205 roku – 1 edycja w okresie wrzesień – listopad 2017 r.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy 

 
Data publikacji 20.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe 11/SDZ/MAŁOPOLSKA na usługi wynajmu sali szkoleniowej

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi wynajmu sali szkoleniowej podczas realizacji kursów:
1)      Specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPIP z dnia 19 czerwca 2013 roku – 3 edycje w okresie luty – listopad 2017 r.;
2)      Specjalistycznego Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 r. – 2 edycje w okresie maj – grudzień 2017 r.;
3)      Specjalistycznego Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 205 roku – 1 edycja w okresie wrzesień – listopad 2017 r.
 
Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Inne
 
Data publikacji 20.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe 10/SDZ/MAŁOPOLSKA na usługi cateringowe

 Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe podczas realizacji kursów:
1)      Specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPIP z dnia 19 czerwca 2013 roku – 3 edycje w okresie luty – listopad 2017 r.;
2)      Specjalistycznego Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 r. – 2 edycje w okresie maj – grudzień 2017 r.;
3)      Specjalistycznego Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 205 roku – 1 edycja w okresie wrzesień – listopad 2017 r.
  
Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Pragniemy poinformować, że w wyniku przeprowadzonej oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Nr 10/SDZ/MAŁOPOLSKA na usługi cateringowe, oferta złożona przez Stanisława Gut Magnifique Catering z siedzibą ul. Radzikowskiego 66/2, 31-315 Kraków, uznana za najkorzystniejszą.

 

Data publikacji 20.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe Nr 9/SDZ/MAŁOPOSKA na pełnienie funkcji Wykładowcy

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców pełnienia funkcji Wykładowcy w ramach kursów:
1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I/II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku – 3 edycje w okresie luty – grudzień 2017 r.;
2)      Specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPIP z dnia 19 czerwca 2013 roku – 3 edycje w okresie luty – listopad 2017 r.;
3)      Specjalistycznego Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 r. – 2 edycje w okresie maj – grudzień 2017 r.;
4)      Specjalistycznego Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 205 roku – 1 edycja w okresie wrzesień – listopad 2017 r.
  
Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert

 
Data publikacji 20.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe 8/SDZ/MAŁOPOLSKA na pełnienie funkcji Kierownika Kursu

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców do pełnienia funkcji Kierownika Kursu w ramach kursów:
1)      Specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPIP z dnia 19 czerwca 2013 roku – 3 edycje w okresie luty – listopad 2017 r.;
2)      Specjalistycznego Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 r. – 2 edycje w okresie maj – grudzień 2017 r.;
3)      Specjalistycznego Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 205 roku – 1 edycja w okresie wrzesień – listopad 2017 r.
 
Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert

 
Data publikacji 18.11.2016 r.

Zapytanie ofertowe 7/SDZ/MAŁOPOLSKA na usługi cateringowe

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe podczas realizacji kursów:

1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I/II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 3 edycje w okresie listopad 2016 r.  – grudzień 2017 r.

2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku - 3 edycje w okresie listopad 2016 r. – grudzień 2017 r.

 

Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikach poniżej:

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert
 
Data publikacji: 17.11.2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 6/SDZ/MAŁOPOLSKA na pełnienie funkcji Członka Komisji Egzaminacyjnej

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców pełnienia funkcji Członka Komisji Egzaminacyjnej w ramach kursów:
1)      Specjalistycznego Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 r. – 1 egzamin w Krakowie w listopadzie 2016 r.;
2)      Specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPIP z dnia 19 czerwca 2013 roku – 1 egzamin w Krakowie w grudniu 2016 r.;
3)      Specjalistycznego Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 egzamin w Krakowie w grudniu 2016 r.;
4)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 egzamin w Brzesku w styczniu 2017 r.;
5)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I/II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku – 1 egzamin w Brzesku w kwietniu 2017 r.;
6)      Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 egzamin w Krakowie w czerwcu 2017 r.;
 
 
Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikach poniżej:
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert

 

Data publikacji: 10.11.2016 r.

Zapytanie ofertowe 5/SDZ/MAŁOPOLSKA na usługi ubezpieczenia

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi ubezpieczenia uczestników podczas odbywania staży w ramach kursów:
1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I/II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 3 edycje w okresie listopad 2016 r.  – grudzień 2017 r.
2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku - 3 edycje w okresie listopad 2016 r. – grudzień 2017 r.
Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikach poniżej:
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert
 
Data publikacji: 10.11.2016 r.

Zapytanie ofertowe 4/SDZ/MAŁOPOLSKA na pełnienie funkcji Opiekuna stażu

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców pełnienia funkcji Opiekuna stażu w ramach kursów:

1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I/II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 3 edycje w okresie listopad 2016 r.  – grudzień 2017 r.

2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku - 3 edycje w okresie listopad 2016 r. – grudzień 2017 r.

Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikah poniżej:
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert
 
Data publikacji: 10.11.2016 r.

Zapytanie ofertowe 3/SDZ/MAŁOPOLSKA na usługi wynajmu sali szkoleniowej

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi wynajmu sali szkoleniowej podczas realizacji kursów:

1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I/II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 3 edycje w okresie listopad 2016 r.  – grudzień 2017 r.

2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku - 3 edycje w okresie listopad 2016 r. – grudzień 2017 r.

Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikah poniżej:
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert
 
Data publikacji: 10.11.2016 r.

Zapytanie ofertowe 2/SDZ/MAŁOPOLSKA na usługi cateringowe

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe podczas realizacji kursów:

1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I/II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 3 edycje w okresie listopad 2016 r.  – grudzień 2017 r.

2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku - 3 edycje w okresie listopad 2016 r. – grudzień 2017 r.

Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikah poniżej:
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte; Inne
 
Data publikacji: 27.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 6/SDZ/KIELCE na usługi ubezpieczenia

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi ubezpieczenia uczestników podczas odbywania staży w ramach kursów:

1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I;

2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikah poniżej:
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert
 
Data publikacji: 27.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 5/SDZ/KIELCE na pełnienie funkcji Opiekuna stażu

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców pełnienia funkcji Opiekuna stażu w ramach kursów:

1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku;

2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku.

Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikah poniżej:
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert
 
Data publikacji: 11.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe 1/SDZ/MAŁOPOLSKA na pełnienie funkcji Kierownika Kursu

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców do pełnienia funkcji Kierownika Kursu w ramach kursów:
1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I/II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 3 edycje w okresie październik 2016 r.  – grudzień 2017 r.
2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku - 3 edycje w okresie październik 2016 r. – grudzień 2017 r.
Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikah poniżej:
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert
 
Data publikacji: 07/10/2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/SDZ/PL na usługi szkoleniowe

 Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców świadczących kompleksowe usługi szkoleniowe podczas realizacji Kursu Specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – łącznie sześć edycji w okresie październik 2016 r. – grudzień 2017 r. realizowanych na terenie woj. małopolskiego (3 edycje), świętokrzyskiego (1 edycja), łódzkiego (1 edycja) i dolnośląskiego (1 edycja).
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert
 
Data publikacji: 07/10/2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 3/SDZ/KIELCE na usługi cateringowe

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe podczas realizacji kursów:
1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 1 edycja w okresie październik – grudzień 2016 r.
2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku - 1 edycja w okresie luty – kwiecień 2017 r.
Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikah poniżej:
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert
 
Data publikacji: 07/10/2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 4/SDZ/KIELCE na usługi wynajmu sali szkoleniowej

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi wynajmu sali szkoleniowej podczas realizacji kursów:
1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 1 edycja w okresie październik – grudzień 2016 r.
2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku - 1 edycja w okresie luty – kwiecień 2017 r.
Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikah poniżej:
 
Data publikacji: 06/10/2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 2/SDZ/KIELCE na pełnienie funkcji Wykładowcy

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców do pełnienia funkcji Wykładowcy w ramach kursu Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 1 edycja w okresie październik – grudzień 2016 r.
Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikah poniżej:
Zapytanie ofertowe: Wykładowca
Formularz ofertowy: Wykładowca
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert
 
Data publikacji: 06/10/2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/SDZ/KIELCE na pełnienie funkcji Kierownika Kursu

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców pełnienia funkcji Kierownika Kursu w ramach kursów:
1)  Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku - 1 edycja w okresie październik – grudzień 2016 r.
2)   Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku - 1 edycja w okresie luty – kwiecień 2017 r.
 
Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikach poniżej:
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert
 
Data publikacji: 19/08/2016 r.
 

Zapytanie ofertowe Nr 7/SDZ/KRAKÓW na usługi wynajmu sprzętu medycznego

 
Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi wynajmu sprzętu medycznego podczas realizacji Kursu Specjalistycznego: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – łącznie cztery edycje w okresie sierpień 2016 r. – grudzień 2017 r.

 Do pobrania: 

Kraków: zapytanie ofertowe - usługi wynajmu sprzętu medycznego

Kraków: formularz ofertowy - usługi wynajmu sprzętu medycznego

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert

 

Data publikacji: 19/08/2016 r.
 

Zapytanie ofertowe Nr 6/SDZ/OPOLE na usługi ubezpieczenia

 
Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi ubezpieczenia uczestników podczas odbywania staży w ramach kursów:
1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I;
2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.
 

 Do pobrania: 

Opole: zapytanie ofertowe - usługi ubezpieczenia

Opole: formularz ofertowy - usługi ubezpieczenia

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert

 
 
Data publikacji: 19/08/2016 r.
 

Zapytanie ofertowe Nr 6/SDZ/KRAKÓW na usługi ubezpieczenia

 
Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi ubezpieczenia uczestników podczas odbywania staży w ramach kursów:
1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I/II – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r.;
2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych –1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r,;
3)      Specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych –1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r.;
4)      Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek – 1 edycja w okresie sierpień – grudzień 2016 r.;
5)      Specjalistycznego Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek – 1 edycja w okresie wrzesień – listopad 2016 r.;
6)      Specjalistycznego Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek – 1 edycja w okresie październik – grudzień 2016 r.
 
Do pobrania: 

Kraków: zapytanie ofertowe - usługi ubezpieczenia

Kraków: formularz ofertowy - usługi ubezpieczenia

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert

 

 

Data publikacji: 18/08/2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 5/SDZ/KRAKÓW na pełnienie funkcji Opiekuna stażu (Woj. Małopolskie)

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców pełnienia funkcji Opiekuna stażu w ramach kursów:
1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I/II - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r.;
2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r,;
3)      Specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPIP z dnia 19 czerwca 2013 roku – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r.;
4)      Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 edycja w okresie sierpień – grudzień 2016 r.;
5)      Specjalistycznego Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 r. – 1 edycja w okresie wrzesień – listopad 2016 r.;
6)      Specjalistycznego Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 edycja w okresie październik – grudzień 2016 r.

 

Do pobrania: 

Kraków: zapytanie ofertowe - Opiekun stazu

Kraków: formularz ofertowy - Opiekun stazu

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert

 

Data publikacji: 17/08/2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 5/SDZ/OPOLE na pełnienie funkcji Opiekuna stażu (Woj. Opolskie)

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców pełnienia funkcji Opiekuna stażu w ramach kursów:
1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku;
2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku.

Do pobrania: 

Opole: zapytanie ofertowe - Opiekun stazu

Opole: formularz ofertowy - Opiekun stazu

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert

 

Data publikacji: 17/08/2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 3/SDZ/KRAKÓW na usługi cateringowe (Woj. Małopolskie)

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe podczas realizacji kursów:
1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r.;
2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r,;
3)      Specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPIP z dnia 19 czerwca 2013 roku – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r.;
4)      Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 edycja w okresie sierpień – grudzień 2016 r.;
5)      Specjalistycznego Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 r. – 1 edycja w okresie wrzesień – listopad 2016 r.;
6)      Specjalistycznego Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 edycja w okresie październik – grudzień 2016 r.

Do pobrania: 

Kraków: zapytanie ofertowe - catering

Kraków: formularz ofertowy - catering

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Inne

 

Data publikacji: 17/08/2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 4/SDZ/KRAKÓW na usługi wynajmu sali szkoleniowej (Woj. Małopolskie)

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi wynajmu sali szkoleniowej podczas realizacji kursów:
1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r.;
2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r,;
3)      Specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPIP z dnia 19 czerwca 2013 roku – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r.;
4)      Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 edycja w okresie sierpień – grudzień 2016 r.;
5)      Specjalistycznego Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 r. – 1 edycja w okresie wrzesień – listopad 2016 r.;
6)      Specjalistycznego Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 edycja w okresie październik – grudzień 2016 r.

Do pobrania: 

Kraków: zapytanie ofertowe - wynajem sali

Kraków: formularz ofertowy - wynajem sali

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert

 

Data publikacji: 05/08/2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 4/SDZ/OPOLE na usługi wynajmu sali szkoleniowej

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi wynajmu sali szkoleniowej podczas realizacji kursów:

1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I;

2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

 Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikach poniżej:

Do pobrania:
Opole: zapytanie ofertowe_sala
Opole: formularz ofertowy_sala
 
Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert

 

Data publikacji: 27/07/2016 r.

 Zapytanie ofertowe Nr 3/SDZ/OPOLE na usługi cateringowe

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi cateringowe podczas realizacji kursów:

1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I;

2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.

 Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikach poniżej:

 Do pobrania:

Opole: zapytanie ofertowe_catering

Opole: formularz ofertowy_catering

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert

 

Data publikacji: 26/07/2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 2/SDZ/KRAKÓW na pełnienie funkcji Wykładowcy

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców pełnienia funkcji Wykładowcy w ramach modułów szkoleniowych poszczególnych kursów:

1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r.;

2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r,;

3)      Specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPIP z dnia 19 czerwca 2013 roku – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r.;

4)      Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 edycja w okresie sierpień – grudzień 2016 r.;

5)      Specjalistycznego Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 r. – 1 edycja w okresie wrzesień – listopad 2016 r.;

6)      Specjalistycznego Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 205 roku – 1 edycja w okresie październik – grudzień 2016 r.

Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikach poniżej:

Do pobrania:

1. Kraków: zapytanie ofertowe_wyklady

2. Kraków: formularz ofertowy_wyklady

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert

 

Data publikacji 26/07/2016 r.

Zapytanie ofertowe Nr 1/SDZ/KRAKÓW na pełnienie funkcji Kierownika Kursu (Woj. Małopolskie)

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców pełnienia funkcji Kierownika Kursu w ramach kursów:

1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r.;

2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r,;

3)      Specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPIP z dnia 19 czerwca 2013 roku – 1 edycja w okresie sierpień – wrzesień 2016 r.;

4)      Kwalifikacyjnego Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku – 1 edycja w okresie sierpień – grudzień 2016 r.;

5)      Specjalistycznego Wykonywanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 r. – 1 edycja w okresie wrzesień – listopad 2016 r.;

6)      Specjalistycznego Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 205 roku – 1 edycja w okresie październik – grudzień 2016 r.

 

 Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikach poniżej:

 Do pobrania:

1. Kraków: zapytanie ofertowe

2. Kraków: formularz ofertowy

 

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte: Brak ofert

 

 

Data publikacji 20/07/2016

Zapytanie ofertowe Nr 2/SDZ/OPOLE na pełnienie funkcji Wykładowcy

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców pełnienia funkcji Wykładowcy w ramach kursów realizowanych na terenie Opola:

1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku;

2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku.

Oferty sporządzone na formularzu ofertowym (plik poniżej) należy składać do 28/07/2016 r.

Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikach poniżej:

Do pobrania:

1. Opole: zapytanie - Wykładowca

2. Opole: zapytanie - Wykładowca (załącznik)

 Data publikacji 01/08/2016 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Data publikacji 20/07/2016

Zapytanie ofertowe Nr 1/SDZ/OPOLE na pełnienie funkcji Kierownika Kursu

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji” z siedzibą w Rabce-Zdroju ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu w ramach Projektu „Szkoła dla zdrowia – kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych” nr POWR.05.04.00-00-0038/15, realizowanego w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego , na wyłonienie Wykonawcy/ Wykonawców pełnienia funkcji Kierownika Kursu w ramach kursów realizowanych na terenie Opola:

1)      Specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - Część I - Program CKPPiP z dnia 3 listopada 2015 roku;

2)      Specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – Program CKPPiP z dnia 19 sierpnia 2015 roku.

 Oferty sporządzone na formularzu ofertowym (plik poniżej) należy składać do 28/07/2016 r.

 Szczegóły zamówienia oraz wzór formularza ofertowego znajdują się w załącznikach poniżej:

Do pobrania:

1. Opole: zapytanie - Kierownik Kursu

2. Opole: zapytanie - Kierownik Kursu (załącznik)

Data publikacji 01/08/2016 r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »