Historia MCE

Małopolskie Centrum Edukacji to marka działająca na rynku edukacji niepublicznej od 2002 roku, za cel stawiając sobie niezmiennie, dobrze rozumiane, dobro ucznia, rodzica, nauczyciela, czyli wszystkich osób zaangażowanych bezpośrednio w proces edukacji, opieki i wychowania.

W błyskawicznie zmieniającym się świecie dbamy o to, aby nadążyć z odpowiednią opieką i kształceniem.

Przez te wszystkie lata zostały zbudowane, i są ciągle udoskonalane, mechanizmy gwarantujące profesjonalne edukacyjnie podejście do kształcenia i wychowania - od żłobków po licea oraz dokształcania – dla nauczycieli i słuchaczy studiów podyplomowych.

W finansowaniu rozmaitych przedsięwzięć, mających wyrównywać szanse dla osób wykluczonych geograficznie, ekonomicznie czy zdrowotnie, a także dawać możliwości rozwoju dla osób w każdym wieku, na podwórku krajowym i międzynarodowym, korzystamy z funduszy unijnych, biorąc udział w wielu projektach skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i seniorów.

Stosując nowoczesne i innowacyjne metody w podejściu do edukacji staramy się być na czasie, a jednocześnie nie pozbawiać naszych placówek kameralności, rodzinnego ciepła i klimatu oraz wartości sięgających do tradycji i sprawdzonych rozwiązań.

Rozwijamy przez kulturę, sport, wielostronne kształcenie językowe.

Małopolskie Centrum Edukacji otacza opieką na wszystkich szczeblach edukacji: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły językowe, gimnazja, licea, studia podyplomowe.

Jesteśmy w wielu, mniejszych i większych, ośrodkach na terenie Małopolski i poza nią: Rabka-Zdrój, Nowy Targ, Krościenko, Kraków, Nowy Sącz, Tarnów, Bochnia, Częstochowa…

Tam, gdzie jesteśmy, dobro i dobra jakość edukacji i opieki nie mogą czuć się zagrożone…

Małopolskie Centrum Edukacji zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem: 2.12/00124/2007.

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami