Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Cena katalogowa:  1700 zł/semestr
 CENY FIRST MINUTE
Miesiąc Termin zapisu Cena / semestr

maj

(10 - 31.05.2021)

1050 zł

czerwiec

(01 - 30.06.2021)

1150 zł

lipiec, sierpień

(01.07. - 31.08.2021)

1360 zł

wrzesień

(01 - 30.09.2021)

1530 zł

październik

(01 - 31.10.2021)

1700 zł
Czas trwania: 3 semestry

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci uzyskają kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki - edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - do pracy w szkołach, placówkach, ośrodkach specjalistycznych.

Plan studiów obejmuje przedmioty którym nadane zostały, zgodnie z obowiązującymi standardami, punkty ECTS.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyk.

 

Praktyki:

Na studiach podyplomowych z zakresu Pedagogiki specjalnej praktyki mają wymiar 180 godz.:

 • 60 godzin - charakter asystencki do odbycia w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych;
 • 120 godzin - charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności.

Osoby, które mają już wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej mogą być zwolnione z 60 godzin praktyk asystenckich.

Do wszystkich podań o zwolnienie z praktyk na specjalnościach z zakresu Pedagogiki specjalnej słuchacze muszą dołączać kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów z zakresu Pedagogiki specjalnej (magisterskie, podyplomowe) na zaliczenie praktyk w  wymiarze 60 godz. oraz zaświadczenie od pracodawcy na zwolnienie z odbywania 120 godz. praktyki specjalizacyjnej.

Słuchacze, którzy odbywają praktykę specjalizacyjną w wymiarze 120 godz. muszą dołączyć również do dziennika praktyk zaświadczenie, że mają wykształcenie z zakresu Pedagogiki specjalnej (magisterskie, podyplomowe) na zaliczenie praktyk w  wymiarze 60 godz.

 

 

Program studiów:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Oligofrenopedagogika
 • Rewalidacja indywidualna
 • Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 • Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Kształcenie i wychowanie integracyjne
 • Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • w stopniu lekkim
 • Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
 • Praktyka
 
MOŻLIWOŚĆ WYBORU TRYBU STUDIOWANIA:
 
TRYB 100% ONLINE
 • zajęcia na platformie e-learningowej, wzbogacane wykładami online oraz zdalnymi zajęciami poprzez program ClickMeeting
TRYB MIESZANY
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • w ciągu całego toku studiów trzysemestralnych przewidzianych jest 6 zjazdów weekendowych,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e-learningowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Zapisz się »

Infolinia: 801 505 500

podyplomowe@malopolska.edu.pl

Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »