Integracja sensoryczna

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
 CENY FIRST MINUTE
Termin zapisu System płatności  Cena za semestr
01.02 - 29.02.2024 r. płatność w 3 lub 6 ratach  1300 zł
01.03 - 31.03.2024 r. płatność w 3 lub 6 ratach  1500 zł
03.01 - 31.03.2024 r.  płatność w 12 ratach 1600 zł 
PROMOCJA płatność za 3 semestry z góry 1050 zł
WPISOWE: 200 zł
 
 FORMA STUDIÓW: 100% online
 
Czas trwania: 3 semestry - rozpoczęcie: kwiecień 2024

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

 

Adresaci:

Studia podyplomowe w zakresie Integracji sensorycznej przeznaczone są dla  pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów zajęciowych posiadających tytuł magistra lub licencjat.
 

Sylwetka absolwenta: 

Studia podyplomowe w zakresie Integracji sensorycznej przygotowują do prowadzenia diagnozy i terapii metodą SI.
Twórcą metody Integracji Sensorycznej jest dr A. Jean Ayres pracownik naukowy Uniwersytetu Południowo-Kalifornijskiego w Los Angeles. Do Polski metoda SI trafiła w 1993 r., a jej rozpowszechnieniem zajęła się jedna z pierwszych współpracownic dr A. Jean Ayres - Violet F. Maas.
Celem terapii SI (od angielskiego sensory integration) jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane przez różne zmysły naszego organizmu. Głównym zadaniem jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych: przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych w taki sposób aby dziecko odpowiadało reakcją poprawiającą integrację tych bodźców.
Metoda SI wykorzystywana jest w pracy z dziećmi: ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi, z ADHD, ADD, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autystycznymi, cierpiącymi na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera), niedowidzącymi i niedosłyszącymi, z upośledzeniem umysłowym.
Podczas 490 godz. zajęć dydaktycznych studenci otrzymują wiedzę oraz umiejętności potrzebne do diagnozowania i prowadzenia terapii SI. Jest pomocna w prowadzeniu zajęć korekcyjnych oraz wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka.
Przygotowanie uzyskane w formie studiów podyplomowych nie daje jednak uprawnień terapeuty Integracji sensorycznej. Może jednak stanowić podstawę do ubiegania się o taki certyfikat, przy spełnieniu określonych wymogów w instytucjach uprawnionych do nadawania tego typu kwalifikacji.

 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.

 

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki.

 Program studiów:

 • ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno -terapeutyczne w SI)
 • Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Dydaktyka specjalna
 • Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI)
 • Pierwsza pomoc
 • Podstawy neuropsychologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Programowanie terapii w zaburzeniach SI
 • Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.
 • Sala SI ćwiczenia praktyczne
 • Teoria integracji sensorycznej. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej
 • Teoria odruchów sensomotorycznych. Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno- pedagogiczne
 • Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
 • Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI)
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
 • Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI)
 • Praktyka

Zapewniamy:

 • oszczędność czasu – studia trzysemestralne realizowane są w ciągu 12 miesięcy
 • dogodne terminy zajęć – zajęcia online odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 17.15
 • komfort studiowania – w ciągu semestru przewidziane są średnio 2 weekendy, w trakcie których wykłady online są prowadzone w czasie rzeczywistym, a z pozostałych materiałów szkoleniowych zamieszczonych na platformie można korzystać w dowolnym momencie
 • profesjonalną kadrę – nasi specjaliści to sprawdzeni praktycy, wykładowcy prestiżowych uczelni z całej Polski
 • kwalifikacje – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu na druku zgodnym z wytycznymi MEiN
 • wysoką jakość kształcenia – dzięki 20 lat doświadczenia w organizacji studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, staramy się zapewnić usługi edukacyjne na jak najwyższym poziomie
 • możliwość wyboru formy płatności – w przypadku studiów trzysemestralnych opłatę za studia można uiścić w 1, 3, 6 lub 12 ratach
 • wsparcie techniczne – przed rozpoczęciem zajęć udostępniamy mini poradnik dot. obsługi naszej platformy e-learningowej, a w trakcie studiów staramy się służyć radą i wsparciem w przypadku ewentualnych problemów z obsługą platformy
 • funkcjonalność – zapewniamy możliwość studiowania z dowolnego miejsca na świecie, a także nie przewidujemy pracy i egzaminu końcowego 

 


 

Zapisy i informacje

Infolinia: 801 505 500 podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami