Geografia

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
 CENY FIRST MINUTE
Termin zapisu System płatności  Cena za semestr
01.02 - 29.02.2024 r. płatność w 3 lub 6 ratach  1300 zł
01.03 - 31.03.2024 r. płatność w 3 lub 6 ratach  1500 zł
03.01 - 31.03.2024 r.  płatność w 12 ratach 1600 zł 
PROMOCJA płatność za 3 semestry z góry 1050 zł
WPISOWE: 200 zł
 
 FORMA STUDIÓW: 100% online
 
Czas trwania: 3 semestry - rozpoczęcie: kwiecień 2024

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Adresaci: 

Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne z dyplomem ukończenia studiów magisterskich. 
 

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych uzyska kwalifikacje do nauczania geografii w szkołach.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu.
 

Warunki zaliczenia: 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 120 godzin.

 Program:

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Geografia społeczno-ekonomiczna I - geografia ekonomiczna i polityczna
 • Geografia społeczno-ekonomiczna II - geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia turyzmu
 • Geografia fizyczna I - geomorfologia, gleboznawstwo i geografia gleb
 • Geografia fizyczna II - hydrologia, meteorologia i klimatologia
 • Dydaktyka nauczania geografii w szkole podstawowej
 • Dydaktyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie nauczania geografii, do potrzeb dziecka z zaburzeniami uczenia się
 • Geologia
 • Geografia regionalna z elementami geografii kultur
 • Podstawy ochrony i kształtowania środowiska
 • Geograficzne podstawy gospodarki przestrzennej
 • Geografia krajobrazu
 • Kartografia i topografia
 • Teledetekcja i GIS
 • Astronomiczne podstawy geografii
 • Praktyka 
 

 Zapewniamy: 

 • oszczędność czasu – studia trzysemestralne realizowane są w ciągu 12 miesięcy
 • dogodne terminy zajęć – zajęcia online odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 17.15
 • komfort studiowania – w ciągu semestru przewidziane są średnio 2 weekendy, w trakcie których wykłady online są prowadzone w czasie rzeczywistym, a z pozostałych materiałów szkoleniowych zamieszczonych na platformie można korzystać w dowolnym momencie
 • profesjonalną kadrę – nasi specjaliści to sprawdzeni praktycy, wykładowcy prestiżowych uczelni z całej Polski
 • kwalifikacje – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu na druku zgodnym z wytycznymi MEiN
 • wysoką jakość kształcenia – dzięki 20 lat doświadczenia w organizacji studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, staramy się zapewnić usługi edukacyjne na jak najwyższym poziomie
 • możliwość wyboru formy płatności – w przypadku studiów trzysemestralnych opłatę za studia można uiścić w 1, 3, 6 lub 12 ratach
 • wsparcie techniczne – przed rozpoczęciem zajęć udostępniamy mini poradnik dot. obsługi naszej platformy e-learningowej, a w trakcie studiów staramy się służyć radą i wsparciem w przypadku ewentualnych problemów z obsługą platformy
 • funkcjonalność – zapewniamy możliwość studiowania z dowolnego miejsca na świecie, a także nie przewidujemy pracy i egzaminu końcowego 

Zapisy i informacje

Infolinia: 801 505 500 podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami