Strona główna » Artykuły

Artykuły Małopolskiego Centrum Edukacji

Aktywne i pasywne formy walki z bezrobociem. Europejski Fundusz Społeczny.

Praca semestralna z ekonomii, pokazująca wykorzystanie środków z EFS, jako formę walki z bezrobociem,  na przykładzie Małopolskiego Centrum Edukacji. »

Uczę się, więc jestem

 Przy ogromnej liczbie ofert edukacyjnych, które nas otaczają, w czasach kiedy "produkuje się" magistrów, kiedy sytuacje życiowe zmuszają nas do zmian, przekwalifikowywania się, gdy uczenie się ... »

Edukacja na tle procesów globalizacji

W ostatnich latach często słyszy się i pisze o globalizacji. Pojęcie to jest przedmiotem refleksji w czasie wyzwań i zagrożeń, w okresie tworzenia się nowych wzorców zachowań i wygórowanych wymagań współczesnego świata. »

Emigracja zarobkowa - rodzina polska w nowej rzeczywistości wychowawczej

...Wstydliwym efektem ubocznym fali emigracyjnej jest osamotnienie dziesiątek tysięcy dzieci, które nie mieszczą się w planach rodziców i zostają w kraju. Ale i te wywiezione przechodzą dramat wykorzenienia. Emigracja rozrywa rodzinę. Zwłaszcza taką, która wcześniej była krucha... »

Autorytet nauczyciela – trudne wyzwanie współczesnej szkoły

W zmieniających się warunkach życia społecznego, zmienia się edukacja, obraz nauczyciela oraz jego autorytet. Zadanie stawiane dziś pedagogom nie jest łatwe. Dzieci i młodzież szukając autorytetów, coraz rzadziej odwołują się do nauczycieli »

Potrzeba edukacji w społeczeństwie dążącym do wiedzy

Społeczeństwo dążące do wiedzy – to społeczeństwo znajdujące się lub wchodzące w trzecie stadium cywilizacyjne, oparte na podglebiu społeczeństwa agrarnego (przedprzemysłowego) i przemysłowego. To społeczeństwo odchodzące od gospodarki opartej na pracy i wkraczające do gospodarki opartej na wiedzy, gdzie podstawową rolę w polityce, ekonomii czy kulturze odgrywa informacja. Wprowadzenie „wolnego rynku” oraz nowych technologii... »

Odnaleźc optymizm... Po 10 latach wprowadzenia reformy oświaty

Doskonalenie systemu edukacji we wszystkich jego odmianach oraz na wszystkich szczeblach stanowi jedno z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych świata, należy do priorytetowych działań każdego kraju... »

Wychowanie przedszkolne – moralny i prawny obowiązek władz samorządowych.

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”. Robert Fulghum »
Partnerzy

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją. Więcej informacji: Polityka cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »