Małopolskie Centrum Edukacji

Małopolskie Centrum Edukacji 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kliszczaków 1
tel. (0 18) 26 76 894
Sekretariat czynny: pn. - pt. w godz. 8.00-17.00 Kontakt z nami

Zasady naboru

Rekrutacja uczestników kursu nastąpi poprzez wypełnienie formularzy zgłoszeniowych, a następnie przesłanie ich drogą
elektroniczną na adres: kontakt@malopolska.edu.pl, bądź tradycyjną poczta na adres Małopolskiego Centrum Edukacji.
Możliwe będzie również wypełnienie ich osobiście w biurze MCE.

Formularze zgłoszeniowe do pobrania w sekretariacie MCE lub (niebawem) z tej strony w zakładce "POBIERZ DOKUMENTY".

O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń (w przypadku zgłoszeń pocztowych decyduje data wpływu) oraz dostarczenie wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie.

W przypadku rezygnacji z kursu kwalifikowane będą osoby z list rezerwowych.

Wymagane dokumenty:

  1. formularz zgłoszeniowy
  2. zaświadczenie o zatrudnieniu
  3. oświadczenie o zamieszkaniu i wykształceniu
  4. deklaracja uczestnictwa
  5. oświadczenie + dane osobowe

Do w/w dokumentów należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego.

Wpłatę za uczestnictwo określoną w OFERCIE należy wpłacić na konto nr 55 88150002 0000 0005 1129 0035.

Do pobrania: