Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym

Cena katalogowa:  1200 zł/semestr
 CENY FIRST MINUTE
Miesiąc Termin zapisu Cena / semestr
luty, marzec 01.02 - 31.03.2023 1200 zł 
PROMOCJA:
w przypadku płatności za wszystkie semestry z góry
(w terminie do 15.04.2023 r.)
900 zł
Czas trwania: 3 semestry - rozpoczęcie: marzec 2023

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się
Adresaci:
Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich posiadający przygotowanie pedagogiczne.
 
Sylwetka absolwenta:
Absolwent uzyska kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach oświatowych oraz stanowiska wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.
 
Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 120 godzin.

 

 Program studiów:

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Podstawy prawne pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Zasady udzielania i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Badania i działania diagnostyczne uczniów, wychowanków
 • Diagnoza sytuacji wychowawczych w szkole, placówce
 • Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, wychowanków
 • Działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
 • Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne
 • Dydaktyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Instytucje opiekuńczo-wychowawcze
 • Praktyka
 

Zapewniamy:

 • oszczędność czasu – studia trzysemestralne realizowane są w ciągu 12 miesięcy
 • dogodne terminy zajęć – zajęcia online odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 17.15
 • komfort studiowania – w ciągu semestru przewidziane są średnio 2 zjazdy weekendowe online, w trakcie których wykłady są prowadzone w czasie rzeczywistym, a z pozostałych materiałów szkoleniowych zamieszczonych na platformie można korzystać w dowolnym momencie
 • profesjonalną kadrę – nasi specjaliści to sprawdzeni praktycy, wykładowcy prestiżowych uczelni z całej Polski
 • kwalifikacje – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydaje Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu na druku zgodnym z wytycznymi MEiN
 • wysoką jakość kształcenia – dzięki 20 lat doświadczenia w organizacji studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia, staramy się zapewnić usługi edukacyjne na jak najwyższym poziomie
 • możliwość wyboru formy płatności – w przypadku studiów trzysemestralnych opłatę za studia można uiścić w 1, 3, 6 lub 12 ratach – bez dodatkowych kosztów
 • wsparcie techniczne – przed rozpoczęciem zajęć udostępniamy mini poradnik dot. obsługi naszej platformy e-learningowej, a w trakcie studiów staramy się służyć radą i wsparciem w przypadku ewentualnych problemów z obsługą platformy
 • funkcjonalność – zapewniamy możliwość studiowania z dowolnego miejsca na świecie, a także nie przewidujemy pracy i egzaminu końcowego 

Zapisy i informacje

Infolinia: 801 505 500 podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami