Pedagogika specjalna - Logopedia

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
 CENY FIRST MINUTE
Miesiąc Termin zapisu Cena / semestr

styczeń

(01.01 - 31.01.2022)

1200 zł

luty

(01.02 - 28.02.2022)

1350 zł

marzec

(01.03 - 31.03.2022)

1500 zł
Czas trwania: 4 semestry

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Logopedia uzyskują kwalifikacje logopedy – osoby, która prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Logopedia będzie mógł być zatrudniony na etacie logopedy szkolnego (terapeuty mowy) lub w przedszkolu, w poradniach pedagogiczno – psychologicznych, w różnego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, a także otworzyć prywatną praktykę.

Plan studiów obejmuje przedmioty którym nadane zostały, zgodnie z obowiązującymi standardami, punkty ECTS.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

 Uwaga!

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Logopedia jest przedstawienie dwóch zaswiadczeń:

 1. od lekarza audiologa, foniatry lub laryngologa, który wykluczy nieprawidłowości anatomiczne
 2. od logopedy mającego uprawnienia do prowadzenia terapii wad wymowy osób dorosłych, który potwierdzi, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki.

 

Praktyki:

Na studiach podyplomowych z zakresu Pedagogiki specjalnej praktyki mają wymiar 180 godz.:

 • 60 godzin - charakter asystencki do odbycia w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych;
 • 120 godzin - charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności.

Osoby, które mają już wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej mogą być zwolnione z 60 godzin praktyk asystenckich.

Do wszystkich podań o zwolnienie z praktyk na specjalnościach z zakresu Pedagogiki specjalnej słuchacze muszą dołączać kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów z zakresu Pedagogiki specjalnej (magisterskie, podyplomowe) na zaliczenie praktyk w  wymiarze 60 godz. oraz zaświadczenie od pracodawcy na zwolnienie z odbywania 120 godz. praktyki specjalizacyjnej.

Słuchacze, którzy odbywają praktykę specjalizacyjną w wymiarze 120 godz. muszą dołączyć również do dziennika praktyk zaświadczenie, że mają wykształcenie z zakresu Pedagogiki specjalnej (magisterskie, podyplomowe) na zaliczenie praktyk w  wymiarze 60 godz.

 

 Program studiów:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
 • Podstawy neuropsychologii
 • Mózgowe mechanizmy mowy
 • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • Zaburzenia głosu i mowy
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Podstawy audiologii i foniatrii
 • Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
 • Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu
 • Logorytmika i logopedia artystyczna
 • Diagnoza i terapia dysleksji
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Zaburzenia mowy u dorosłych
 • Diagnoza logopedyczna
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Metodyka terapii logopedycznej
 • Metodyka wychowania słuchowego
 • Terapia zaburzeń płynności mówienia
 • Podstawy języka migowego
 • Praktyka

 Adresaci: 

Absolwenci studiów drugiego stopnia (tytuł magistra) z uprawnieniami pedagogicznymi.

 
MOŻLIWOŚĆ WYBORU TRYBU STUDIOWANIA:
TRYB 100% ONLINE
 • zajęcia na platformie e-learningowej, wzbogacane wykładami online oraz zdalnymi zajęciami poprzez program ClickMeeting
TRYB MIESZANY
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • w ciągu całego toku studiów  przewidzianych jest 8 zjazdów weekendowych,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e-learningowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapisy i informacje

Infolinia: 801 505 500 podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami