Pedagogika specjalna - Logopedia

Cena katalogowa:  1700 zł/semestr
 CENY FIRST MINUTE
Miesiąc Termin zapisu Cena / semestr

lipiec, sierpień

01.07 - 31.08.2022

1400 zł
wrzesień 01.09 - 30.09.2022 1550 zł 
październik 01.10 - 31.10.2022 1700 zł 
Czas trwania: 4 semestry

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych w zakresie Logopedia uzyskują kwalifikacje logopedy – osoby, która prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Logopedia będzie mógł być zatrudniony na etacie logopedy szkolnego (terapeuty mowy) lub w przedszkolu, w poradniach pedagogiczno – psychologicznych, w różnego rodzaju ośrodkach terapeutycznych, a także otworzyć prywatną praktykę.

Plan studiów obejmuje przedmioty którym nadane zostały, zgodnie z obowiązującymi standardami, punkty ECTS.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

 Uwaga!

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Logopedia jest przedstawienie dwóch zaswiadczeń:

 1. od lekarza audiologa, foniatry lub laryngologa, który wykluczy nieprawidłowości anatomiczne
 2. od logopedy mającego uprawnienia do prowadzenia terapii wad wymowy osób dorosłych, który potwierdzi, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki.

 

Praktyki:

 • 60 godzin - charakter asystencki do odbycia w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych;
 • 120 godzin - charakter asystencko-pedagogiczny, obejmujący również samodzielne prowadzenie zajęć, z zakresu studiowanej specjalności.

 

 

 Program studiów:

 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
 • Podstawy neuropsychologii
 • Mózgowe mechanizmy mowy
 • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • Zaburzenia głosu i mowy
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Podstawy audiologii i foniatrii
 • Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
 • Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu
 • Logorytmika i logopedia artystyczna
 • Diagnoza i terapia dysleksji
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
 • Zaburzenia mowy u dorosłych
 • Diagnoza logopedyczna
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Metodyka terapii logopedycznej
 • Metodyka wychowania słuchowego
 • Terapia zaburzeń płynności mówienia
 • Podstawy języka migowego
 • Praktyka

 Adresaci: 

Absolwenci studiów drugiego stopnia (tytuł magistra) z uprawnieniami pedagogicznymi.

 

Informacje organizacyjne:

 • zajęcia są wzbogacone platformą e-learningową, wykładami online oraz możliwością zdalnych zajęć poprzez program ClickMeeting;
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00;
 • w ciągu całego toku studiów trzysemestralnych przewidzianych jest 6 zjazdów weekendowych;
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e-learningowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapisy i informacje

Infolinia: 801 505 500 podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami