Edukacja dla bezpieczeństwa

Cena katalogowa:  1500 zł/semestr
 CENY FIRST MINUTE
Miesiąc Termin zapisu Cena / semestr

styczeń

(01.01 - 31.01.2022)

1200 zł

luty

(01.02 - 28.02.2022)

1350 zł

marzec

(01.03 - 31.03.2022)

1500 zł
Czas trwania: 3 semestry

Infolinia: 801 505 500
podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Sylwetka absolwenta:

W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z dydaktyką edukacji dla bezpieczeństwa, znajomością samoobrony i ochrony cywilnej, znajomością struktury obronnej państwa oraz zasad przygotowania się do sytuacji zagrożeń. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno - Ekonomiczną w Brzegu i uprawnia do organizowania i prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa m.in. w szkołach (absolwent może podjąć pracę w charakterze nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach różnego stopnia), placówkach oświatowo - wychowawczych, wydziałach zarządzania kryzysowego, pogotowiu opiekuńczym, ośrodkach doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwach ochrony osób i mienia.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane jest przez Wyższą Szkołę Humanistyczno – Ekonomiczną w Brzegu.

Warunki zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów oraz zrealizowanie praktyki w wymiarze 60 godzin dla nauczycieli czynnych zawodowo, dla pozostałych osób w wymiarze 120 godzin.

 

Program studiów:

 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, formy występowania
 • Zagrożenia czasu kryzysu militarnego i wojny, ich źródła i formy występowania
 • Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej
 • Dydaktyka nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadpodstawowej
 • Przygotowanie do działań ratowniczych w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń (wypadków masowych i katastrof).
 • Systemy obronności Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ratownictwo
 • Pierwsza pomoc medyczna
 • Psychologiczna rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego
 • Rodzaje sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Międzynarodowe prawo humanitarne oraz wybrane zagadnienia dotyczące zachowania w sytuacjach zagrożenia
 • Strzelectwo sportowe i bieg na orientację
 • Podstawy planowania i organizowania działań
 • Terenoznawstwo
 • Przeciwdziałanie przemocy w szkole
 • Prawa człowieka w czasie wojny i pokoju
 • Służba wojskowa
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 • Problematyka uzależnień
 • Praktyka 
 
MOŻLIWOŚĆ WYBORU TRYBU STUDIOWANIA:
 
TRYB 100% ONLINE
 • zajęcia na platformie e-learningowej, wzbogacane wykładami online oraz zdalnymi zajęciami poprzez program ClickMeeting
 
TRYB MIESZANY
 • zajęcia odbywają się w trybie weekendowym (soboty i niedziele) w godzinach 9:00 – 16:00,
 • w ciągu całego toku studiów trzysemestralnych przewidzianych jest 6 zjazdów weekendowych,
 • zjazdy stacjonarne są uzupełniane działalnością na platformie e-learningowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Adresaci: 

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Zapisy i informacje

Infolinia: 801 505 500 podyplomowe@malopolska.edu.pl

Zapisz się

Skontaktuj się z nami

Masz pytania dotyczące naszej oferty? Zostaw nam wiadomość lub zadzwoń!

Kontakt z nami